การเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนสะสม

การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีการส่งออกไปญี่ปุ่นมากกว่าร้อยละ 10 หากการส่งออกของไทยเติบโตขึ้น 7% และการเติบโตของจีดีพีขึ้น 3.5% ในไตรมาส 4 GDP จะเพิ่มขึ้นกว่า 4% ในช่วงปีนี้ ผู้อำนวยการอาวุโสของสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Sepo) กล่าวว่าเพื่อช่วยผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้จะมีผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจ 18 แห่ง

ที่มีงบประมาณการลงทุนจำนวนมากได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ Prapas เข้าร่วมการประชุมโดยสมคิด ในปีพ. ศ. 2561 รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจจำนวน 45 แห่งที่กัวโรเต่ควบคุมโดยมีงบประมาณลงทุนรวม 44,000 ล้านบาท ในเดือนตุลาคมมีการเบิกจ่ายเงินลงทุนประมาณ 339 พันล้านหรือ 85 เปอร์เซ็นต์ของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนสะสม